Autorisasjon

Leverandører

Gjøre selv

Finner du ikke beskrivelse her av det arbeid du hadde tenkt å gjøre? Da er det sannsynligvis et arbeid du ikke har lov til å utføre selv. Ring i stedet til en autorisert installatør.


Skal du bygge ny bolig eller totalrenovere en eldre bolig?
Tenk da på at en bolig bør kunne tilpasses alle livsfunksjoner. Det finnes nå en ny norsk standard NS 3931 "Elektrotekniske installasjoner i boliger" som vil sikre en bedre bokvalitet og som kan medføre økt lån fra Husbanken og tilleggstøtte.
Adresse: Storgt 71, 2830 Raufoss | Tlf: 61197480 | Vakt telefon: 480 30 480 | post@elektro-1.no